Google Maps & Street View

Maps View

Wprowadź swój adres lub kliknij na , aby dodać kompleksowy podgląd swojej lokalizacji. Dostosuj go, przesuwając marker po mapie - adres URL zostanie automatycznie zaktualizowany.

Wszystkie cztery mapy są zsynchronizowane ze sobą. Kliknij na marker, aby otrzymać adres wybranej lokalizacji. Dostosuj i skróć adres URL mapy swojej lokalizacji, aby łatwo dzielić się adresem MiniURL.

Geolokalizacja

Możesz wyśrodkować cztery podglądy Google Maps względem swojej pozycji za pomocą jednego kliknięcia na przycisk .

 Dostępność Street View

Jeśli w Street View nic nie pojawia się, oznacza to, że nie ma żadnych dostępnych panoram w odległości 50 metrów od Twojej lokalizacji.

Wyślij swoje mapy za pomocą e-mail

Adres URL strony zawsze aktualizuje się, gdy tylko zaktualizujesz lokalizację na mapie. Wystarczy, że klikniesz na przycisk , aby udostępnić swoje mapy za pomocą e-mail.

Niestandardowy adres URL

Gdy Twoje mapy wyświetlą się, kliknij na przycisk , wprowadź wybraną nazwę, a następnie skopiuj i udostępnij swój niestandardowy adres URL.